Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 7, 2017

Esra 3 wys o.a dankbare aanbidding is nie noodwendig net die teenwoordigheid van emosie nie. Dankbare aanbidding van die Here is gehoorsaamheid, lofprysing en blydskap oor Sy goedheid vandag!


Oct 13, 2017

Skrifoordenking uit Lukas 24 deur Gerhard van Rhyn - Die Here vat ons na sy Woord toe sodat ons Hom kan sien!


Oct 2, 2017

Satan gebruik boelie-taktieke om mense van God se waarheid af te skrik


Sep 26, 2017

Sien is glo? Nee - glo is sien! Skrifoordenking uit Johannes 20


Sep 25, 2017

Is dit nodig dat ons iets of iemand salf?