Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 31, 2017

Die vyf solae: SOLI DEO GLORIA Dit is die laaste episode in 'n kort Reformasie-reeks - alles gaan oor God se eer! In hierdie episode gesels ons oor wat dit beteken in ons lewens van elke dag


Oct 30, 2017

Die vyf solae: SOLUS CHRISTUS. Jan-Louis Lee verduidelik wat "Christus alleen" in die Skrif beteken


Oct 29, 2017

Die vyf solae: SOLA SCRIPTURA. Marnix Boersema verduidelik wat "die Skrif alleen" beteken


Oct 28, 2017

Die vyf solae: SOLA FIDE. Zak Scholtz verduidelik wat "geloof alleen" in die Skrif beteken


Oct 27, 2017

Die vyf solae: SOLA GRATIA. Gerhard van Rhyn verduidelik wat "genade alleen" in die Skrif beteken