Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 22, 2017

Luisteraarsvraag: "Is Kersfees nie ook maar 'n heidense fees, soos Halloween nie?"


Dec 14, 2017

Luisteraarsvraag: "Iets waarmee ek al jare lank worstel is die Bloedrivier gelofte...Ek voel aan dat die teologie agter die gelofte gebroke is...en as't ware 'n nasionale dwaling geword het"


Oct 20, 2017

Halloween - waar kom dit vandaan en mag ons as Christene dit vier?