Preview Mode Links will not work in preview mode

WELKOM BY RADIO SCRIPTURA 

Radio Scriptura is 'n Gereformeerde potgooi. Op Radio Scriptura gesels ons in die lig van 2 Tim. 3:16,17, oor die plek van die Bybel in ons lewe. Ons wil die Bybel in die middelpunt van elke aspek van ons lewens plaas, want ons glo dat ons die naaste aan die Here leef, wanneer Sy Woord in ons leef.

Stuur asseblief jou vrae oor God, die Bybel, geloof, jou Christen-lewenswandel, Gereformeerde teologie ensovoorts - ons wil dit graag (anoniem) op ons episodes beantwoord! info@scriptura.co.za

 

Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. (2 Tim. 3:16,17)

Apr 6, 2018

Op hierdie episode lys ek sewe Bybelse kenmerke van iemand wat vir die Here lief is.
 
Iemand het die Here lief, wanneer hy begeer om in die weg van die uitverkorenes te wandel. So 'n persoon vertoon op die ou end gewoonlik hierdie 7 kenmerke:
 
1.  Hy het Christus lief en glo dat Jesus waarlik God is en mens...


Mar 23, 2018

'n Vraag wat soms te min aandag verdien is: "wie is my naaste nou eintlik?" Ek moet immers, as Christen my naaste liefhĂȘ! In hierdie episode kyk ons na Lukas 10 vir drie belangrike rigtingwysers om hierdie vraag te beantwoord:

(1) Luk. 10:29| Maar hy wou homself regverdig
(2) Luk. 10:36| Wie dan van hierdie drie, dink...


Oct 6, 2017

Wat is gebed? Hoekom moet ons bid? Waaroor moet ons bid?


Sep 22, 2017

Deel 2 van 2. Praktiese toepassing: Hoe moet ek die Bybel lees?


Sep 8, 2017

Deel 1 van 2. Die beginsels van Bybellees