Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 6, 2017

Wat is gebed? Hoekom moet ons bid? Waaroor moet ons bid?


Sep 22, 2017

Deel 2 van 2. Praktiese toepassing: Hoe moet ek die Bybel lees?


Sep 8, 2017

Deel 1 van 2. Die beginsels van Bybellees