Preview Mode Links will not work in preview mode

WELKOM BY RADIO SCRIPTURA 

Radio Scriptura is 'n Gereformeerde potgooi. Op Radio Scriptura gesels ons in die lig van 2 Tim. 3:16,17, oor die plek van die Bybel in ons lewe. Ons wil die Bybel in die middelpunt van elke aspek van ons lewens plaas, want ons glo dat ons die naaste aan die Here leef, wanneer Sy Woord in ons leef.

Stuur asseblief jou vrae oor God, die Bybel, geloof, jou Christen-lewenswandel, Gereformeerde teologie ensovoorts - ons wil dit graag (anoniem) op ons episodes beantwoord! info@scriptura.co.za

 

Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. (2 Tim. 3:16,17)

About

VISIE / DOEL

Ek glo, dat God die hele Bybel vir ons gegee het, dat Hy in beheer is van alles wat met my gebeur en Sy Woord is vir my relevant en bruikbaar om my toe te rus in hierdie lewe.

Daarom wil Radio Scriptura:

  1. Verkondig dat die hele Bybel (Genesis-Openbaring) die Woord van God is 
  1. Verkondig dat God in beheer is van alles is en dat Hy ons vir die lewe toerus met Sy Woord 
  1. Jou laat hoor dat, waar & hoe die Bybel vir jou relevant en bruikbaar is 
  1. Ek wil meeleef met mede-gelowige luisteraars in hulle lewensomstandighede en hulle vrae oor God, daarom is kommunikasie en interaksie met luisteraars baie belangrik op Radio Scriptura

MISSIE

2 Tim. 3:16,17| Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

Op Radio Scriptura gesels ek en ander gas-aanbieders in die lig van 2 Tim. 3:16,17, oor die plek van die Bybel in ons lewe. Ons wil die Bybel in die middelpunt van elke aspek van ons lewens plaas, want ons glo dat ons die naaste aan die Here leef, wanneer Sy Woord in ons leef.

PROGRAM SKEDULE

Tweeweekliks op Vrydae: Tema-Episodes

Tweeweekliks op Maandae: 3Minute1Woord