Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 5, 2018

Ons word in Galasiërs 1 indringend gewaarsku om nie deur watter rede ook al na 'n valse evangelie verlok te word nie. Enige ander boodskap - wat Christus NIE in die sentrum plaas nie, of wat Christus PLUS verkondig, is nie goeie nuus nie, maar nuus tot v