Preview Mode Links will not work in preview mode

WELKOM BY RADIO SCRIPTURA 

Radio Scriptura is 'n Gereformeerde potgooi. Op Radio Scriptura gesels ons in die lig van 2 Tim. 3:16,17, oor die plek van die Bybel in ons lewe. Ons wil die Bybel in die middelpunt van elke aspek van ons lewens plaas, want ons glo dat ons die naaste aan die Here leef, wanneer Sy Woord in ons leef.

Stuur asseblief jou vrae oor God, die Bybel, geloof, jou Christen-lewenswandel, Gereformeerde teologie ensovoorts - ons wil dit graag (anoniem) op ons episodes beantwoord! info@scriptura.co.za

 

Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. (2 Tim. 3:16,17)

Sep 26, 2017

Sien is glo? Nee - glo is sien! Skrifoordenking uit Johannes 20


Sep 25, 2017

Is dit nodig dat ons iets of iemand salf?


Sep 22, 2017

Deel 2 van 2. Praktiese toepassing: Hoe moet ek die Bybel lees?


Sep 11, 2017

Numeri 6: 'n Oordenking oor die "seën van die Here".


Sep 8, 2017

Deel 1 van 2. Die beginsels van Bybellees