Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 26, 2017

Sien is glo? Nee - glo is sien! Skrifoordenking uit Johannes 20


Sep 25, 2017

Is dit nodig dat ons iets of iemand salf?


Sep 22, 2017

Deel 2 van 2. Praktiese toepassing: Hoe moet ek die Bybel lees?


Sep 11, 2017

Numeri 6: 'n Oordenking oor die "seën van die Here".


Sep 8, 2017

Deel 1 van 2. Die beginsels van Bybellees